pondělí 26. května 2008

O financích a víceúčelové hale Elim

Richard Váňa a Ondřej Svatoš představují sboru Elim situaci ohledně financí, neděle 25. 5. 2008Tuto neděli nám Richard Váňa a Ondřej Svatoš v hraném rozhovoru představili situaci kolem financí, našeho sborového domu a úvěru, který jsme si na něj vzali. Protože jste nemohli být všichni s námi, v tomto článku najdete informace, na které se často ptáte.

Víceúčelová hala Elim
Celková investice převedená do dlouhodobého hmotného majetku je 35.342.000 Kč. Jde o celkové investiční náklady včetně parkoviště, náklady na celou stavbu jsou o něco vyšší. Partnerský sbor Christ Community Church nás postupně podpořil částkou 17.851.000 Kč, dary členů sboru a přátel z Čech i ze zahraničí činí 7.575.000 Kč, a abychom mohli halu otevřít a začít provozovat, vzali jsme si úvěr 10.000.000 Kč, který splácíme. Vybavení interiérů (klubovny, kanceláře, aparatura, koberce, židle, atd.) bylo pak navíc pořízeno za přibližně 2.500.000 Kč. Tyto peníze pocházejí zejména z Křesťanské společnosti Elim, z části například z prodeje Rehacentra Hladná nebo z rozpočtu projektů Mamky a Velryba.

Úvěr
Výše úvěru je 10.000.000 Kč, doba splácení 9 let (to znamená do 31. 5. 2015). V současné době nám zbývá splatit 7.768.708 Kč (stav k 31. 5. 2008) + úrok. Aktuální měsíční splátka činí 144.612 Kč (92.517 Kč jistina + úrok 52.095 Kč v březnu). Zatímco jistina zůstává stejná po celou dobu splácení úvěru, úrok se postupně Víceúčelová hala Elim, ES Elim Písek, U Výstaviště 463, Píseksnižuje podle toho, jak vysoká je ještě zbývající dlužná částka. Dobré je, že nám banka umožnuje splatit část úvěru kdykoliv i nad stanovenou měsíční platbu a tím třeba jednorázově snížit dlužnou částku (což pro nás znamená i menší úroky). Jednoduše by se dalo říci, že každá darovaná koruna nám ve skutečnosti umožní snížit dluh o 1 Kč + úrok do roku 2015, což už stojí za to :)
V roce 2007 jsme splatili 1.686.204 Kč (1.110.204 Kč jistina + 576.000 Kč úroky). Od začátku úvěru jsme splatili 2.231.292 Kč z jistiny a 1.212.996 Kč na úrocích.

Z čeho splácíme?
Část úvěru je splácena přímo z darů na základní kámen (v roce 2007 to bylo 501.952 Kč). Zbytek je hrazen z desátků. Intenzivně hledáme další možnosti zvýšení příjmů z provozu sborového domu.

Jak jsme na tom?
Nedělní bohoslužba ve sboru Elim Písek, 25. 5. 2008Nechceme skrývat, že nás úvěr velmi zatěžuje. Druhá stránka je, že nebýt jej, nemohli bychom v současnosti ještě halu využívat a museli bychom využívat pronajaté prostory se vším stěhováním a problémy, které jsme zažívali dosud. Sborový dům nám poskytuje tolik potřebné zázemí pro naše služby a i díky němu jsme se mohli rozletět k lidem, kteří naši pomoc potřebují. Děkujeme všem dárcům za každou vaši pomoc, je velmi vítaná a povzbuzuje naše obtížená srdce i mysl.

Pokud chcete jakýmkoliv způsobem pomoci (finančně, povzbuzením, dobrým nápadem, modlitbou, ...), napište nám na elim@elimpisek.cz. Učiníte dobrou věc a povzbudíte nás. Díky.