neděle 22. června 2008

Členská schůze 22. čevna 2008

V neděli odpoledne proběhla týden předtím oznamovaná členská schůze sboru Elim. Co přinesla?
- představení výsledků práce tří týmů (staršovstva, týmu vedení a hospodářské rady)
- připomenutí historického vývoje vedení našeho sboru
- návrh Martina Běleho na pastora sboru Elim
- diskuzi, otázky členů sboru a odpovědi vedení sboru
- hlasování o důvěře Martinovi Bělemu jako pastorovi sboru

Výsledek schůze: Přítomní téměř jednomyslně hlasovali Martinovi Bělemu důvěru jako pastorovi sboru Elim. Děkujeme všem přítomným za jejich čas a trpělivost po celou dobu schůze.

Týmy budou i nadále pokračovat ve své práci a zabývat se zodpovědnostmi jim svěřenými.

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky, prosím, obracejte se na bratry starší, tým vedení nebo hospodářskou radu a ptejte se, připomínkujte, přicházejte se svými nápady i se vším, co vám leží na srdci. Je to velmi cenné a vzácné. Děkujeme.