úterý 10. června 2008

Mimořádná sbírka na oddlužení sborového domu

Mgr. Petr Šenfeld hovoří o mimořádné sbírce na oddlužení sborového domuBěhem nedělního shromáždění jsme byli svědkem vyhlášení mimořádné sbírky na oddlužení sborového domu. Akci připravila hospodářská rada, jejíž zástupce, Mgr. Petr Šenfeld, sbírku několika větami představil.

Každý návštěvník nedělní bohoslužby dostal spolu s oznámením i barevný šek, do kterého mohl vyplnit svoje jméno a částku, kterou chce během června darovat na oddlužení našeho sborového domu. truhlička s vloženými šeky - příslibyHorní část vyplněného šeku (příslib) pak mohl vhodit během chval do připravené truhličky jako symbol dávání. Druhou část si ponechal jako připomenutí příslibu. Podle informací od Jany Hanušové, členky hospodářské rady, činí přislíbená částka po první neděli přes 130 tisíc korun. Všichni to prožíváme jako radost, požehnání a povzbuzení.

Pokud byste se chtěli do této mimořádné sbírky zapojit, máte možnost po celý červen, tedy ještě dvě následující neděle.