úterý 3. června 2008

Obhajoba závěrečných prací stážistů stála za to

Dnes proběhly v malém sále haly Elim obhajoby závěrečných prací studentů písecké buňky Stáže KAM. Bylo velmi povzbuzující vidět a slyšet, jaká témata si studenti vybrali a jak jim Stáž pomohla v přemýšlení nad sebou samými i nad věcmi kolem nich. O ženách v církvi, o mládeži, o návycích křesťana, o uctívání nebo třeba o prknech, která znamenají svět, to je jen část z toho, co jsme dnes mohli slyšet. Po krátké prezentaci byl vždy i prostor na otázky, na které studenti poctivě odpovídali. Obhajoby jsme zakončili společným obědem a stážisté poté pokračovali do Strakonic na zkoušení ze znalosti biblických veršů.

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří na Stáži slouží jako učitelé, koučové nebo vedoucí, a také všem vám, kteří jste celý rok studenty podporovali - povzbuzením, modlitbou i finančně. Všem patří díky za to, že jsme dnes mohli vidět, jaké stopy zanechává Bůh v jejich životech. A díky také Janě Hanušové (případně dalším, o kterých nevím ;) ) za dnešní skvělé občerstvení.

Pokud si chcete přečíst závěrečné práce studentů, najdete je brzy zde na webu, případně požádejte přímo jednostlivé stážisty.

Fotografie z obhajoby najdete v naší fotogalerii, případně pro milovníky Facebooku zde a zde.