úterý 17. června 2008

Setkání tří týmů trvalo dlouho do noci

Staršovstvo, hospodářská rada a tým vedení se dnes společně setkali, aby připravili nedělní členskou schůzi. Na programu bylo též vyjasnění si vzájemných stanovisek a potvrzení jednoty v postojích i názorech. Setkání trvalo dlouho do noci a s jeho výsledky bude sbor seznámen v neděli právě na členské schůzi.