úterý 4. listopadu 2008

Cesta do Ameriky

Kuba, Zuzka, Lenka, Evička, Leah a Jozef odletěli v úterý společně do Ameriky.Cestování do zahraničí může být nuda, nebo také vzrušující zážitek. A právě to druhé teď čeká několik studentů ze Strakonic a z Písku, kteří dnes spolu s Leah Cox odletěli na několik dní do Chicaga v USA. Kuba, Zuzka, Lenka, Eva, Jozef a Leah navštíví naše přátele, kteří se mimo jiné za práci ve Strakonicích modlí a podporují ji, procestují okolí Chicaga a zúčastní se některých akcí, které se v té době konají. My jim všem přejeme, ať si Ameriku užijí, poznají nová místa, lidi a kulturu a těšíme se na zprávy z cesty :)