pondělí 12. ledna 2009

Krásné výročí - nejstarší člen našeho sboru se dožívá 100 let

V sobotu 17. ledna 2009, dá-li Pán, se bratr Karel Bernatzik dožije krásných 100 let. Celý sbor bratrovi srdečně blahopřeje.