středa 4. února 2009

Sbírka - Exit 316 Mise

Exit 316 Mise Exit 316 je publicisticko-vzdělávací pořad pro mládež, který pravidelně vysílá Česká televize. Jednotlivé díly mluví o tom, co mladá generace reálně řeší a upozorňují na hodnoty vycházející z evangelií. Mladí lidé, kteří Pána Boha neznají, se o něm mohou dozvědět v televizi.

Křesťanská akademie mladých, která se podílí na jeho vzniku, požádala náš sbor o finanční příspěvek na vznik dalších dílů. Jako Hospodářská rada sboru bychom vás chtěli požádat o jednorázovou pomoc. Příspěvek může být podle možností 3,16 Kč, 31,60 Kč, 316 Kč, 3160 Kč, ... :) Moc děkujeme všem dárcům, na sbírku je během shromáždění připraven košíček.

Hospodářská rada sboru Elim