neděle 7. března 2010

Jiří Unger v Písku


V neděli 7.3. jsme ve sboru přivítali vzácného hosta - bratra Jiřího Ungera.


Jiří ve shromáždění kázal na text z Lukášova evangelia o setkání Pána Ježíše s ženou hříšnicí v domě farezeje Šimona. V odpoledních hodinách pak vedl seminář na téma: "Proč chceme slyšet Boží hlas?". Pokládal přitom zajímavé a tak trochu ožehavé otázky týkající se naší komunikace s Pánem Bohem. Citlivě nás přitom vedl k tomu, abychom si na ně především sami hledali odpovědi. Semináře se zúčastnilo kolem padesáti lidí nejen ze sboru Elim, ale také ze sboru CB a ECM.