pátek 12. března 2010

Nedělní bohoslužba


Tuto neděli (14.3.) bude Martin Bauer kázat na známý text z Janova evangelia: "Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým." (Jan 13:35).

Křasťanský sbor má být místem, kde vládne Kristova láska. Pokud tomu tak není, pak je ve sboru dusno a není ani možné věrohodně oslovit lidi kolem nás. Na druhou stranu, každý sbor má bohatý zdroj této lásky, je jím Duch svatý, který chce působit v každém obráceném křesťanovi stejně jako v celém společenství.

Martin Bauer jistě přinese řadu postřehů a nápadů, jak nejen Boží lásce nestát v cestě, ale naopak jak být lásce k dispozici, aby Pán Bůh skrze nás mohl konat to, co zamýšlí. Všichni jste na bohoslužbu zváni. Začíná v 9:30.