pátek 5. března 2010

Světový den modliteb

První pátek v březnu je tradičně Světovým dnem modliteb. Stejně jako na mnoha místech v ČR, i v Písku se setkávají křesťané (či spíše křesťanky) ze všech možných sborů a církví ke společnému modlitebnímu shromáždění.

Tentokrát jsme se sešli v prostorách našeho sboru. Hlavní téma - Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina - zpracovaly křesťanky z Kamerunu. Slova Písma, vyprávění o problémech žen v Kamerunu i modlitby pak doprovodily pěkné fotografie s tématikou života této Africké země. Ve společném zpěvu nás vedli mladí zpěváci a muzikanti z ŘKC.