úterý 11. května 2010

Volby vedení sboru

V neděli 9.května proběhly volby vedení sboru Elim. Schůze členů sboru odsouhlasila výroční zprávu za rok 2009 a vyslechla zprávu revizní komise.

Nové staršovstvo: Vláďa Moroz, Ondra Svatoš, Ríša Váňa, Ivan Pešek, Miloš Khek, Hans Koebele a Martin Běle, jako pastor sboru.

Nový tým podpory služeb: Lucie Rehořová, Jaroslav Pospíchal, Klára Heczková, Ilona Marešová. Ondra Svatoš s Vláďou Morozem budou členy týmu jako starší sboru.

Hospodářská rada: Petr Šenfeld, Jana Hanušová, Vašek Kučina, David Pospíchal. Ríša Váňa bude členem hospodářské rady jako starší sboru.

Pastorem sboru zůstává pro další období Martin Běle.

Děkujeme všem, kteří v uplynulém období v jednotlivých týmech věrně sloužili a pracovali.