středa 20. října 2010

Oslavy 20 let Elim


Oslavy se oslavy vydařily. Během dopolední bohoslužby jsme vyslechli kázání o Eben Ezer a uslyšeli řadu svědectví a vzpomínek, které se vázaly na uplynulá léta. Každý jsme pak mohli položit svůj kámen Eben Ezer, kterým jsme vyjadřovali vděčnost, že až dosud nám Hospodin pomáhal. Hodně jsme vzpomínali, hodně jsme děkovali, hodně zpívali, a také jsme trochu sportovali, jedli, pili... zkrátka dobře se měli.

Díky Pánu za jeho milost, kterou jsme mohli zakoušet po dlouhá léta. Díky za jeho věrnost i ve chvílích, kdy my jsme nebyli věrní! Díky, že poslal světlo do našich temnot. Haleluja!